Wzrost eksportu mięsa w I półroczu 2023

10.11.2023

Ze Stowarzyszenia Eksporterów Polskich otrzymaliśmy informację nt. polskiego handlu zagranicznego
produktami rolno-spożywczymi w okresie od stycznia do sierpnia br.
Przychody z polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych utrzymują się na poziomie wyższym niż
przed rokiem. W okresie styczeń – sierpień 2023 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych
zagranicą wyniosła 34,1 mld EUR (157 mld zł) i była o około 11 procent wyższa niż w analogicznym
okresie roku 2022.


Natomiast import produktów rolno-spożywczych wyniósł 21,6 mld EUR (100 mld zł) i był o 6 procent
wyższy niż przed rokiem. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży
wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w omawianym okresie wyniosło 12,5 mld EUR
(57 mld zł) i było o 21 proc. wyższe r/r.


W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso,
przetwory mięsne i żywiec. W okresie styczeń-sierpień 2023 r. przychody uzyskane ze sprzedaży
zagranicznej mięsa i przetworów mięsnych oraz żywca były o 5 proc. wyższe niż rok wcześniej i
wyniosły 6,5 mld EUR, stanowiąc 19 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-
spożywczych. Największy udział w wartości eksportu mięsa, przetworów mięsnych i żywca miały:
mięso drobiowe (41 proc.– 2,7 mld EUR), przetwory mięsne (25 proc. – 1,7 mld EUR), mięso
wołowe (22 proc. – 1,4 mld EUR) oraz mięso wieprzowe (8 proc.– 545 mln EUR).

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede
wszystkim na rynek Unii Europejskiej. Eksport do krajów UE wyniósł 25,0 mld EUR (wzrost o 9 proc.),
co stanowiło blisko 3/4 (73 proc.) przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych
ogółem. Głównym partnerem handlowym Polski są Niemcy, do których polski eksport w pierwszym
półroczu wyniósł 8,7 mld EUR i był o 14 proc. większy niż przed rokiem.


Do Niemiec eksportowano głównie: wyroby tytoniowe (1,4 mld EUR, 31 tys. ton), mięso drobiowe
(562 mln EUR, 186 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (447 mln EUR, 125 tys. ton), karmę dla
zwierząt (438 mln EUR, 179 tys. ton), przetwory rybne (394 mln EUR, 23 tys. ton), czekoladę i wyroby
czekoladowe (345 mln EUR, 60 tys. ton).


Ważnymi importerami artykułów rolno-spożywczych z Polski na rynku unijnym były także: Niderlandy
– 2,1 mld EUR (wzrost o 1 proc.); - eksport głównie mięsa drobiowego (282 mln EUR, 121 tys. ton,
mięsa wołowego (114 mln EUR, 25 tys. ton), karmy dla zwierząt (48 mln EUR, 17 tys. ton).
W eksporcie do Francja – 2,1 mld EUR, wzrost przychodów o 9 proc.; eksport przede wszystkim mięsa
drobiowego (329 mln EUR, 104 tys. ton), przetworów mięsnych (215 mln EUR, 47 tys. ton), mięsa
wołowego (103 mln EUR, 18 tys. ton), karmy dla zwierząt (81 mln EUR, 33 tys. ton).3 Do Włoch – 1,6
mld EUR, wzrost przychodów o 10 proc. ; eksportowano głównie mięso wołowe (300 mln EUR, 54
tys. ton), przetwory rybne (80 mln EUR, 4 tys. ton) oraz sery i twarogi (69 mln EUR, 17 tys. ton).

O 14 procent wzrósł eksport do Czech – 1,6 mld EUR, gdzie wywożono głównie mięso drobiowe (145
mln EUR, 52 tys. ton), mięso wieprzowego (83 mln EUR, 21 tys. ton), karmę dla zwierząt (68 mln EUR,
32 tys. ton), masło (48 mln EUR, 10 tys. ton).


Eksport tylko na wymienione rynki wygenerował ponad 15 mld EUR przychodów, co stanowiło 47
proc. wartości eksportu rolno-spożywczego w okresie od stycznia do sierpnia 2023 r.
Do krajów trzecich eksportowano przede wszystkim: pszenicę (887 mln EUR, 3,3 mln ton), produkty
mleczne (789 mln EUR, 421 tys. ton), mięso drobiowe (630 mln EUR, 341 tys. ton), pieczywo i wyroby
piekarnicze (582 mln EUR, 122 tys. ton), czekoladę i wyroby czekoladowe (493 mln EUR, 96 tys. ton)
oraz wyroby tytoniowe (401 mln EUR, 20 tys. ton).


Znaczącymi pozaunijnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski były przede wszystkim:
Wielka Brytania – przychody na poziomie 2,8 mld EUR, Ukraina – 698 mln EUR, Stany Zjednoczone –
550 mln EUR, Arabia Saudyjska – 335 mln EUR, Nigeria – 313 mln EUR, Turcja – 248 mln EUR, Izrael –
232 mln EUR.


Stowarzyszenie Eksporterów Polskich z uznaniem dla eksporterów podkreśla, że wzrost wartości
polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie ośmiu miesięcy 2023 r. był stymulowany
wysokimi cenami transakcyjnymi na rynku unijnym i światowym (pomimo tendencji do spadku) oraz
popytem na konkurencyjne cenowo i jakościowo produkty wytwarzane przez polski sektor
żywnościowy. Do wzrostu eksportu w 2023 r. przyczyniły się również działania eksporterów
przemysłu rolno-spożywczego w zakresie doskonalenia jakości eksportowanych surowców i
produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu. Równocześnie ograniczająco na przychody uzyskiwane
przez polskich eksporterów branży rolno-spożywczej wpływały tendencje do umacniania się waluty
krajowej względem euro, które odnotowano w okresie od połowy lutego 2023 r. do końca lipca 2023
r. Na uzyskane wyniki handlowe miała też wpływ wysoka baza cen żywności w analogicznym okresie
2022 r. spowodowana dynamicznym ich wzrostem po wybuchu wojny w Ukrainie. Istotne znaczenie
dla rynku eksportowego pozostawał czynnik ograniczonego dostępu do walut obcych przez niektóre
kraje Afryki i Azji, co skutkowało redukcją zawieranych kontraktów.


Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wysoko ocenia działalność eksporterów i osiągnięte wyniki
eksportowe branży rolno-spożywczej w okresie styczeń – sierpień 2023 r. oraz żywi nadzieję i ufa, że
ten wzrostowy trend utrzyma się do końca 2023 roku oraz także w kolejnych latach.
Źródło: KOWR i Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

 

 

Dane Adresowe

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
+48 22 6350184
507-130-369
biuro@srw.org.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.