Udajemy, że ASF już nie ma?

10.05.2023

Pomimo licznych kontrowersji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zrezygnowało z pomysłu
ograniczenia wymogów bioasekuracji dla małych stad świń - czytamy w portalu Farmer.pl. - Co
gorsza zakres odstępstw jest znacznie większy niż pierwotnie zakładano!
Organizacje branżowe, media jak i sami rolnicy przestrzegali bowiem przed raptowną rezygnacją ze
standardów bioasekuracji w przypadku małych stad świń. Nie pomogły sugestie i apele. Od dziś stada
prowadzone w celu produkcji mięsa na własny użytek będą zwolnione praktycznie ze wszystkich
najważniejszych wymogów ochrony biologicznej. Co gorsza, zakres zmian jest znacznie większy niż
pierwotnie zakładano. Według wcześniejszego projektu rozporządzenia zmiany miały dotyczyć stad
do 10 tuczników, w przypadku których odstąpiono by od wymogu wykładania mat, sporządzania spisu
zwierząt i rejestru pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa (…).
Odstąpiono od szeregu innych niezwykle ważnych wymogów.
Całość zmian prezentuje się następująco:
 Nie będzie konieczności sporządzenia przez właścicieli zwierząt spisu posiadanych świń z
podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki ani bieżącego
aktualizowania tego spisu.
 Odstąpiono od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa
środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
 Nie będzie konieczności stosowania się do nakazu wykonywania w danym gospodarstwie
czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności
tylko w danym gospodarstwie.
 Odstąpiono od obowiązku stosowania przed obsługą świń środków higieny niezbędnych do
ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF), w tym: mycia i
odkażania rąk, oczyszczania i odkażania obuwia, bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi
oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń.
 Nie będzie wymagane uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w
których są utrzymywane świnie.
 Nie będzie obowiązkowe monitorowanie i zwalczanie gryzoni.
 W przypadku gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami w związku
z występowaniem ASF i utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek
własny nie będzie obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami
do gospodarstwa, a także przed wjazdami i wyjazdami z takich gospodarstw.
Wprowadzono również zmiany w kwestii wykonywania badania laboratoryjnego w kierunku ASF
w gospodarstwach zlokalizowanych na ww. obszarach objętych ograniczeniami, wykonywanych przy
uboju świń na użytek własny. Badanie to dla wszystkich obszarów objętych ograniczeniami będzie
wykonywane tylko w przypadku podejrzenia ASF.
Obniżone wymagania będą dotyczyć chowu świń na własny użytek, tj. na własne potrzeby, z tym że
na obszarach wolnych od ASF będzie możliwe przemieszczenie świń pomiędzy gospodarstwami, w
których utrzymuje się świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, jeżeli gospodarstwa
te są położone na terenie tej samej gminy lub sąsiedniej gminy (…).

Zniweczono 9 lat walki z ASF – tak najkrócej można podsumować efekt po wprowadzeniu nowych
przepisów – podkreśla autor artykułu Bartosz Wojtaszczyk. – W niwecz poszły wszelkie działania
uświadamiające rolników co do obowiązku stosowania zasad bioasekuracji. Jak bowiem
zinterpretować to, że po dziewięciu latach edukacji rolników na temat konieczności przestrzegania
standardów biologicznych raptownie zrezygnowano z niemal wszystkich wymogów?
I nic to, że dotyczy to tylko małych stad. Skoro małe stada (stanowiące zdecydowaną większość
dotychczasowych ognisk) mogą być prowadzone bez bioasekuracji, to równie dobrze nie jest ona
konieczna w większych gospodarstwach. Ucierpią na tym przede wszystkim duzi producenci. Cóż
bowiem z tego, że sami dokładają wszelkich działań, by ochronić swoje stada przed ASF, skoro w
sąsiedztwie znajdzie się szereg niewielkich stad kompletnie niezabezpieczonych przed pomorem.
Niższe standardy bioasekuracji - czy hodowcy świń dostaną strzał w kolano?
Na podstawie art. Farmer.pl z dn. 10 maja br.

Dane Adresowe

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
+48 22 6350184
507-130-369
biuro@srw.org.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.