STANOWISKO RADY SEKTORA WOŁOWINY W SPRAWIE WYELIMINOWANIA NIEZGODNYCH Z PRAWEM PRAKTYK W ZAKRESIE DOBROSTANU BYDŁA W UBOJNIACH

06.02.2023

W związku z publikacją Onet.pl „ Droga na rzeź” Janusza Schwertnera Rada Sektora Wołowiny skupiająca sześć największych organizacji branżowych, reprezentujących hodowców, producentów i przetwórców żywca wołowego: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Rolna, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Polskie Mięso potępia wszelkie naruszenia prawa w zakresie naruszenia dobrostanu zwierząt i nielegalne praktyki
znęcania się nad zwierzętami.
Przypominamy, iż to Rada Sektora Wołowiny jako pierwsza zgłosiła inicjatywę mającą na celu wprowadzenie pełnego, 24 godzinnego monitoringu w ubojniach od miejsca wyładunku zwierząt poprzez hale ubojowe aż do miejsca klasyfikacji półtusz. Dostęp do monitoringu miałyby prawo posiadać państwowe służby weterynaryjne oraz inne organy państwa zajmujące się bezpieczeństwem żywności a także organy ścigania. System nagrywania powinien znajdować się w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, zaplombowany w odpowiedni sposób, posiadający podwójny system zasilania na wypadek braku dostawy prądu. Za zerwanie plomb bądź ingerencję w monitoring przedsiębiorca powinien ponosić surowe konsekwencje finansowe.
Monitoring powinien obejmować również samochody służące do transportu, co umożliwiłoby sprawdzenie czynie dochodzi do łamania prawa w czasie załadunku, transportu i rozładunku.
Rada Sektora Wołowiny wspiera wszelkie działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mające na celu zwiększoną kontrolę dobrostanu zwierząt w ubojniach i środkach transportu. Popieramy zwiększoną liczbę kontroli wszystkich pośredników w obrocie zwierząt w zakresie stanu technicznego pojazdów, wyposażenia, posiadanych uprawnień do przewozu zwierząt oraz działania Inspekcji Weterynaryjnej, która w przypadku stwierdzenia rażącego łamania prawa odbiera uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie uboju czy też transportu. Oczekujemy wprowadzenia zasady „ZERO TOLERANCJI” czyli możliwości nakładania wysokich mandatów karnych przez Inspekcję Weterynaryjną na osoby odpowiedzialne za łamanie prawa w zakresie dobrostanu zwierząt.
Jednocześnie Rada Sektora Wołowiny od lat, w ramach kampanii informacyjnej prowadzi szkolenia i kampanie informacyjne na temat dobrostanu zwierząt. Naszym zdaniem edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawa wśród wszystkich
uczestników łańcucha dostaw jest niezbędna dla poprawy dobrostanu.
Należy podkreślić, że dzięki wspólnym działaniom organizacji branżowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewiduje największe środki w historii Unii Europejskiej dla rolników realizujących program poprawy dobrostanu zwierząt. Już dzisiaj blisko połowa krów jest objęta programem wsparcia „ Dobrostan plus”. Polska w tym zakresie jest liderem UE a incydentalne przypadki naruszenia prawa nie mogą być utożsamiane z blisko 300 tys. gospodarstw rolnych utrzymujących bydło oraz kilkuset zakładami, które przestrzegają przepisów prawa.
RADA SEKTORA WOŁOWINY
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Jacek Zarzecki - Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
Jerzy Wierzbicki -Prezes Zarządu
Polska Federacja Rolna
Mariusz Olejnik- Prezes Zarządu
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Wiesław Różański - Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Parzybut- Prezes Zarządu
Związek Polskie Mięso
Witold Choiński - Prezes Zarządu

Dane Adresowe

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
+48 22 6350184
507-130-369
biuro@srw.org.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.