Oświadczenie Ferm Drobiu Woźniak

15.09.2023

Informowaliśmy wczoraj, że Stowarzyszenie Otwarte Klatki opublikowało wyniki śledztwa przeprowadzonego w kurnikach należących do Ferm Drobiu Woźniak w miejscowości Wioska, woj. wielkopolskie. Producent przeprowadził wewnętrzną kontrolę, z której ma wynikać, że materiał przygotowano w sposób jednostronny.


Oświadczenie Ferm Drobiu Woźniak:
„W związku z ukazaniem się w dniu 12.09.2023 r. na stronie www.gazeta.pl materiału „Zdychy. Wstrząsające nagrania z kurzej fermy jajecznego giganta” i zarzutów kierowanych pod adresem Ferm Drobiu Woźniak Sp. z o.o. Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oświadczają, że jej działalność jest zgodna z przepisami prawa.
Po zapoznaniu się z nagraniem i wstępną jego analizą w dniu 13.09.2023 r. stwierdzamy, że zawiera ono szereg informacji nieprawdziwych, przeinaczonych, wręcz szkalujących firmę Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o.
Podjęte już zostały działania w celu przygotowania na podstawie przepisów Prawa prasowego żądania sprostowania nieprawdziwych, nieścisłych informacji podanych w materiale. W dalszej kolejności podjęte zostaną kolejne działania mające na celu ochronę dobrego imienia firmy Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., wobec osób, które wyemitowanym materiałem naruszyły dobra osobiste firmy. Wniesione zostanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. stanowczo protestują przeciwko takiemu przedstawianiu stanu faktycznego zarówno w zakresie sposobu chowu kur, produkcji jaj, jak i zatrudnianiu osób pracujących na fermie oraz używania szeregu sformułowań, obrazów jedynie w celu wywołanie sensacji. Szereg opisywanych w materiale zjawisk, czy sytuacji zostało samodzielnie wytworzonych przez osoby nagrywających filmiki, a wypowiedzi osób w materiale jednoznacznie wskazują, że osoby te nie mają elementarnej wiedzy na temat chowu i utrzymania kur, zasad znoszenia jaj, czy pracy na fermie kurzej.
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. zaprzeczają, ażeby na jakiejkolwiek fermie należącej do Ferm Drobiu Woźniak Sp. z o.o., w tym opisywanej w materiale dochodziło do znęcania się nad zwierzętami. Jedynymi osobami, które dopuściły się znęcania nad zwierzętami, są osoby które niezgodnie z obowiązującymi na fermie zasadami i przydzielonymi im obowiązkami, zamiast pomóc zwierzętom nagrywały filmiki oraz straszyły je uderzając różnymi przedmiotami w pręty klatek.
Wskazać należy, że nadzór nad działalnością fermy sprawują organy weterynarii, które po przeprowadzanej kontroli nigdy nie miały zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia fermy, a tym bardziej nie wykazały jakiegokolwiek znęcania się nad zwierzętami. Każda ferma prowadzona przez Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa w szczególności co do klatkowego i wolierowego systemu chowu kur.
Przedstawione w materiale teorie, co do dobrostanu kur nie mają nic wspólnego z wymogami wskazanymi w obowiązującym prawie, a stanowią jedynie próbę wywarcia mylnego wrażenia, że w działalności Ferm Drobiu Woźniak Sp. z o.o. dzieje się coś złego, a tak w rzeczywistości nie jest i zostanie to wykazane w dalszych krokach podejmowanych przez Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., a wobec osób które szkalują firmę podjęte zostaną wszystkie środki prawne, ażeby za spowodowanie takiej sytuacji odpowiedziały.
Idea „otwartych klatek” nie może prowadzić do produkowania materiałów szkalujących dobre imię Ferm Drobiu Woźniak Sp. z o.o. w celu propagowania własnych idei, a taki właśnie cel ma ten materiał. Dodatkowo Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. wskazują, że na fermie, której dotyczy materiał od lat występuje problem z częścią społeczności i władzami lokalami, które nie godzą się na utrzymywanie kur z wolnego wybiegu.
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. prosiły w tym zakresie o pomoc stowarzyszenie „Otwarte klatki” – niestety żadnego wsparcia nie otrzymaliśmy. Nie tylko nie pomogły w przekształcaniu sposobu utrzymania kur, to dodatkowo obecnie uczestniczą w szkalowaniu firmy i działają przeciwko nam. W naszej ocenie sprawa ma szerszy kontekst, drugie dno, do wyjaśnienia którego będziemy dążyć z całych sił.
Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z art. 212 kodeksu karnego kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności i jeżeli sprawca dopuszcza się takiego czynu za pomocą środków masowego komunikowania podlega grzywnie, karzeograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Powielanie więc tego materiału w internecie powoduje powstanie odpowiedzialności karnej. Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. zapraszają do kontaktu z nami oraz obejrzenia fermy wszystkich zainteresowanych poznaniem prawdy dziennikarzy”.

Dane Adresowe

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
+48 22 6350184
507-130-369
biuro@srw.org.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.