1 / 52 Next Page
Information
Show Menu
1 / 52 Next Page
Page Background

strona 20

ISSN 2080-3184

nr 2 (44)

lipiec 2017

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków

Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP

26 maja dokonało wyboru nowych władz.

W skład siedmioosobowej Rady Krajowej weszli

(od lewej): Łukasz Wielgat, Jerzy Weindich,

Celina Nierodkiewicz, Henryk Amanowicz,

Józef Konarczak, Dariusz Niebieszczański

i Zbigniew Nowak

i niezmącony spokój... – strony 26-27

priorytet mają przyroda, konie

do swojego świata, w którym

zaprasza po pracy

Celina Nierodkiewicz